Informacija

Taisyklės ir sąlygos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato fizinio ar juridinio asmens, įsigyjančio prekes e-parduotuvėje www.peto.lt (toliau – Pirkėjas), ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įregistruotos individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 1002688 "PETO" (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes Pirkėjas sutinka šių Taisyklių laikytis.

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį bei pasirinkęs apmokėjimo ir pristatymo būdą paspaudžia mygtuką "Užbaigti užsakymą". Ši sutartis galioja iki visiško Pirkėjo ir Pardavėjo pareigų pagal šias Taisykles įvykdymo.

2.2. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos interneto parduotuvės www.peto.lt duomenų bazėje.

2.3. Sąskaita-faktūrą Pirkėjas gauna el. paštu per 1 darbo dieną po apmokėjimo.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.peto.lt, vadovaudamasis Taisyklėmis ir pirkimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jeigu prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, ir jei ji nebuvo naudojama.

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas, naudodamasis interneto parduotuvės www.peto.lt paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų Pardavėjo nustatytų sąlygų bei nepažeisti galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visam laikui nutraukti interneto parduotuvės www.peto.lt veiklą, apie tai iš anksto neinformavęs Pirkėjo.

5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.4. Pardavėjas, kilus neaiškumų dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju jo nurodytu telefonu ar el. paštu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

6.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

7.1. Jūsų patogumui naudojame saugų pristatymo metodą: prekių pristatymas naudojantis kurjerių paslaugomis arba siunčiant prekes į Pirkėjo nurodytą paštomatą.

7.2. Pardavėjas stengiasi išsiųsti prekes kuo greičiau, kad Pirkėjas gautų prekes per 1-3 darbo dienas. Tačiau dėl nenumatytų arba nekontroliuojamų aplinkybių gali atsirasti pristatymo vėlavimų, dėl ko Pardavėjas nėra atsakingas. Bet kokiu atveju, prekes Pardavėjas įsipareigoja pristatyti ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo patvirtinimo dienos.

7.3. Pristatymas yra laikomas įvykusiu, kai Pirkėjas fiziškai įgyja prekes.

7.4. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Adresas gali būti namų, darbovietės ar kitas adresas.

7.5. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, jie netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja tuoj pat susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.

7.6. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.7. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį arba kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės komplektavimo neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia arba kitaip išoriškai pažeista), prekės yra pažeistos ir (arba) netinkamo komplektavimo, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje arba kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui arba jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (arba) prekių pažeidimų (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, ir dėl prekių komplektavimo neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

7.8. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pirkėjas kartu su transporto įmonės atstovu surašo laisvos formos aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.

7.9. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

7.10. Jei klientui užsakytos prekės nėra pristatomos per nurodytą pristatymo laiką ir su juo nėra susisiekta telefonu ar el. paštu, prašome susisiekti su mumis el. paštu klauskpeto@gmail.com.

7.11. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.1. Pirkėjui apsigalvojus, prekės gali būti grąžintos Pardavėjui nenurodant grąžinimo priežasties. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte išvardintų kategorijų tinkamos kokybės prekių, taip pat prekių, kurios Pirkėjui atsiųstos pagal individualų užsakymą.

8.2. Prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo tos dienos, kurią prekes gavote. Jeigu grąžinimo laikotarpio pabaiga sutampa su nedarbo diena, jis pratęsiamas iki artimiausios darbo dienos.

8.3. Norėdamas grąžinti prekes, Pirkėjas turi parašyti prašymą dėl prekių grąžinimo, nurodydamas priežastis ir pridėdamas apmokėjimo patvirtinimą, ir pateikti kartu su grąžinamomis prekėmis.

8.4. Prekių grąžinimo išlaidas ir pinigų pervedimo mokesčius (2% nuo išleistos sumos) apmoka Pirkėjas.

8.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.5.1. grąžinamos prekės turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

8.5.2. prekės turi būti nesugadintos;

8.5.3. prekės turi būti nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.); šis punktas netaikomas, kai grąžinama nekokybiška prekė;

8.5.4. grąžinamos prekės turi būti tokio paties komplektavimo, kokio jas gavo Pirkėjas;

8.6. Prekės Pirkėjui nepatikusios dėl formos, dydžio, spalvos, modelio, komplektiškumo (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis) priimamos iš Pirkėjo ir pakeičiamos arba už jas grąžinami pinigai per 14 dienų nuo prekės grąžinimo.

8.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.8. Visais grąžinimo atvejais Pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis "PETO" konktaktais ir tik gavęs informaciją iš įmonės darbuotojo, vykdyti grąžinimą per kurjerį.

8.9. Kai grąžinama gauta ne ta prekė, arba nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis arba kokybiškomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi tinkamų arba kokybiškų prekių arba Pirkėjas nepageidauja šių prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už prekės užsakyme pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas prekės užsakyme tikslių duomenų nepateikia, Pardavėjas neatsako už tokių veiksmų padarinius.

9.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolių dėl to, kad, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.3. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis interneto parduotuve www.peto.lt.

9.4. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis interneto parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.5. Jei Pardavėjo interneto parduotuvėje www.peto.lt yra nuorodų į kitas įmones, įstaigas, organizacijas arba asmenis, Pardavėjas nėra atsakingas už šių įmonių, įstaigų, organizacijų arba asmenų pateikiamą informaciją arba jų vykdomą veiklą; Pardavėjas šių įstaigų bei asmenų neprižiūri, jų nekontroliuoja ir joms (jiems) neatstovauja.

9.6. Draudžiama be raštiško "PETO" sutikimo naudoti ir platinti interneto parduotuvėje www.peto.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose, svetainėse, žiniasklaidoje ir kitais viešo informacijos pateikimo būdais.

9.7. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje www.peto.lt vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos kompiuterinės technikos ypatybių.

9.8. Prekių kataloge esančios prekių nuotraukos gali ne visuomet tiksliai atvaizduoti norimą įsigyti prekę, todėl pirmiausiai reiktų remtis svetainėje pateikiamu prekės pavadinimu bei kita tekstine informacija. Jei abejojate dėl nuotraukos ir prekės savybių atitikimo, būtinai susisiekite el. paštu klauskpeto@gmail.com.

10.1. Pardavėjas interneto parduotuvėje www.peto.lt gali savo nuožiūra inicijuoti įvairias akcijas ar nuolaidas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas ir jas nutraukti. Nepaisant to, net akcijas nutraukus, prekių pirkimo-pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai išlieka.

11.1. Paspausdamas mygtuką "Užbaigti užsakymą", Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad jo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais.

11.2. Paspausdamas mygtuką "Užbaigti užsakymą", Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

12.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo prekės užsakyme pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia elektroninio pašto adresu klauskpeto@gmail.com.

13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Privatumo politika

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja "PETO" elektroninės parduotuvės (toliau – www.peto.lt) kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 216/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

1.3. www.peto.lt nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.peto.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4. www.peto.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

1.4.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

1.4.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

1.4.3. asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;

1.4.4. asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

1.4.5. visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.1. www.peto.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.1.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz.: sąskaitą-faktūrą);

2.1.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.1.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.2. Registracijos internetinėje parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Nepateikus reikiamų asmens duomenų, prekės/paslaugos gali būti neteikiamos.

3.1. www.peto.lt turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.1 tikslams pasiekti.

3.2. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.1. www.peto.lt, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Jūsų kreipimosi dienos, el. paštu (nebent prašoma pateikti kitaip) pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu klauskpeto@gmail.com), ir tik nustatytomis priemonėmis, kurios leidžia identifikuoti asmenį, patvirtinus asmens tapatybę. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, 1 mėnesio laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams (per 1 mėnesį informuojant apie pratęsimą ir tokio pratęsimo priežastis).

4.2. Jeigu Jūsų netenkina www.peto.lt atsakymai į Jūsų prašymus, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: www.ada.lt, ada@ada.lt.

5.1. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

6.1. www.peto.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ar ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.